Ponúkame vám komplexné služby v oblasti záhradníctva

Ponúkame vám komplexné služby v oblasti záhradníctva, ako napríklad výsadba a údržba zelene, zakladanie a údržba trávnikov, návrhy a realizácia zavlažovacích systémov a tiež sa venujeme predaju rastlín, dekorácií a iných potrieb v našom záhradnom centre v Malackách.


Úprava terénu

Dovoz a odvoz zeminy, rôznych substrátov, planírovanie - zrovnávanie pozemkov na zakladanie trávnikov a výsadbu zelene.
Realizácia automatických závlahových systémov

V našich podmienkach je doplnková závlaha nevyhnutnosťou a to hlavne pri trávnikoch. Správne navrhnutie automatického závlahového systému vám ušetrí mnoho času a energie a v neposlednom rade aj nákladov spojených so zavlažovaním. 


Výsadba a údržba zelene

Výsadba rastlín od drobných letničiek, trvalkových záhonov, živých plotov, kríkov, až po vzrastlé stromy, nie len v záhradách


Špecialista na trávniky

Na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti pestovanie trávnikov vám ponúkame profesionálne služby či už pri založení, údržbe no i pri riešení problémov s vaším trávnikov. 

Trávniky zakladáme výsevom alebo z predpestovanej mačiny, t.j. pokládkou trávnikových kobercov. Pri výseve používame vždy len tie najkvalitnejšie osivá, ktoré sú miešané na základe potrieb zákazníka, to znamená, že pri zakladaní Športového trávnika používame lipnice s mätonohmi, no pri okrasnom type trávnika sú to napríklad kostravy. V poslednej dobe sa do popredia dostávajú aj teplomilné trávniky, ktoré sú v našich podmienkach považované za „low-imput“ trávniky a hlavne nie sú tak náročne na zavlažovanie ako bežné – chladnomilné trávniky.

Základným a hlavne veľmi dôležitým kritériom pri zakladaní trávnikov je vegetačná vrstva resp. substrát, do ktorého sa trávnik zakladá. Z dlhodobého hľadiska je dôležité dbať na to, aby použitý substrát bol dostatočne vzdušný a odolný voči zhutneniu.


Záhrady na kľúč

Začíname návštevou, obhliadkou miesta realizácie a komunikáciou so zákazníkom, ktorý nám predostrie svoje predstavy, od ktorých sa odvíja architektonický projekt záhrady, ktorý je vypracovaný záhradným architektom.


Rekonštrukcia záhrad

Súčasťou našej práce je rekonštrukcia záhrad, ako napríklad oprava nefunkčnej závlahy,  úprava stromov a kríkov, ale aj revitalizácia parkov, areálov firiem, mestskej zelene, futbalových štadiónov, ktoré potrebujú obnovu.


Poradenstvo

Naše kvalifikované služby využívajú nie len súkromné osoby, majitelia záhrad ale aj športové kluby, ktoré zápasia s dlhodobým neudržateľným stavom ich trávnikov.


Záhradníctvo

V našom záhradníctve nájdete širokú škálu rastlín, hnojív, osív, rôznych záhradníckych potrieb a taktiež u nás nájdete sezónne aranžmány


Aranžovanie na objednávku

Neváhajte nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte