Stručné pokyny pre údržbu trávnika

Po zime...
hneď po preschnutí vrchnej vrstvy pôdy, povrch trávnika dôkladne vyčistíme (odstránime všetko napadané lístie, konáre, kamene a iné nečistoty). Dôležité je prevzdušnenie trávnika ručne hrabličkami alebo strojovo vertikutátorom do hĺbky približne 5 - 10 mm a vyhrabané rastlinné zvyšky z trávnika odstránime. Po prevzdušnení trávnika aplikujeme hnojivo s vyšším obsahom dusíka, a tým podporíme rast a regeneráciu trávnika. Odporúčame aj prihnojenie listovým hnojivom s obsahom dusíka a železa, ktoré zrýchli zazelenanie trávnika. Pri veľkom poškodení trávnika plesňami odporúčame ošetrenie fungicídom a podsev regeneračnou zmesou. Pre zachovanie homogenneho vzhľadu trávnika je dôležité zvoliť správne osivo, kompatibilné už s jestvujúcim trávnikom.  Ak je postrek fungicídným prípravkom nevyhnutný odporúčame primiešať tekuté hnojivo s obsahom dusíka a železa na rýchlejší „green“ efekt.

Závlaha
Ak chceme mať pekný a svieži trávnik, tak polievanie je neodmysliteľnou súčasťou jeho údržby. Režim polievania je závislí od typu, stavu trávnika, stanovišťa a substrátu na ktorom je trávnik založený. Intenzívne udržiavaný trávnik by bez závlahy v našich podmienkach určite neprežil.
Dobre zakorenený a zdravý trávnik zavlažujeme väčšími dávkami vody, tak aby sme vodou zásobili čo najväčšiu vrstvu pôdy - koreňovej zóny. Čas medzi zavlažovacími cyklami by mal byť čo najdlhší. Odporúčame trávnik občas vystaviť miernemu stresu zo sucha a tak podporiť koreňový systém trávnika. Trávnik si vodu „vypýta“ tým, že sa na ňom začnú vytvárať tmavé miesta, kde sa listy zužujú a po zašliapnutí zostávajú listy akoby zlomené. Vtedy je dôležité trávnik zavlažiť. Veľmi častá chyba pri zavlažovaní trávnika je častá – denná závlaha malými dávkami vody. Takýmto spôsobom vytvárame vlhké prostredie, ideálne pre choroby trávnika. Často podmáčaný substrát tiež obmedzuje tvorbu a rast koreňového systému trávnika a následne nedokáže dostatočne odolávať stresom. Ideálna je závlaha v skorých ranných hodinách.
Na druje strane je pri novozaloženom trávniku, či už výsevom alebo použitím trávnatých kobercov, dôležitá častá závlaha aby nedošlo k poškodeniu suchom. Je to spôsobené tým, že nový trávnik nemá dostatočne vyvinutý koreňový systém, ktorý by udržal väčšie množstvo vody. Časom ako trávnik vytrára väčší koreňový systém, tak prídávame na množstve závlahovej vody a uberáme na frekvencii závlah.
 
Kosenie
Základom hustého trávnika je pravidelné kosenie, ktoré mnoho ľudí podceňuje. V prvom rade je dôležité vybrať vhodný typ kosačky. Najkvalitnejšie sú vretenové kosačky, ktorých strih je najpresnejší. Ich kvalita sa ale premieta aj do ich vysokej ceny. Najpoužívanejšie sú rotačné kosačky, ktoré sú cenovo dostupné. Pri týchto kosačkách je potrebné pravidelné brúsenie alebo výmena noža. Odporúčame mať na sezónu nachystaný aspoň jeden náhradný nož.
Po založení trávnika kobercami je potrebné vykonať prvé kosenie do jedného týždňa aby trávnik neprerástol. Ideálne je kosiť suchý trávnik. Trávnik skracujeme maximálne o 1/3 výšky. Výška kosenia závisí od typu a účelu trávnika, ale pri bežne používaných trávnikoch v naších podmienkach je to zvyčajne v rozmedzí 3-5 cm. Ak je nedostatok vlahy, hlavne v letných mesiacoch, odporúčame udržiavať výšku trávnik v hornej hranici 5 cm, prípadne viac. Vtedy sa zníži aj frekvencia kosení, lebo chladnomilý trávnik počas horúcich dní nerastie tak rýchlo ako na jar či jeseň.

Výživa a hnojenie
V dnešnej dobe je široká ponuka hnojív určených na výživu trávnika. Základné rozdelenie hnojív je podľa druhu na organické, minerálne a bakteriálne a podľa skupenstiev na tuhé hnojivá (práškové a granulované) a kvapalné hnojivá. Najčastejšie používané sú  granulované hnojivá aj keď význam tekutej - foliárnej výživy je v trávnikárstve čoraz väčší. Pre správnu výživu trávnika potrebujeme najprv poznať celkovú ročnú potrebu trávnika. To závisí od viacerých faktorov, ako ty trávnika a substrát na ktorom je trávnik založený.
Pre úžitkové a intenzívne udržiavané trávniky, kde patria aj trávniky na bežných záhradách je potreba dusíka 1,5 - 2,5 kg N na 100 m2, približne rovnaké množstvo draslíka K2O, fosforu 0,3 – 0,6 kg P2O5 na 100 m2, horčíka 0,2 – 0,3 kg Mg na 100 m2. Okrem týchto makroprvkov sú to ešte síra S, vápnik Ca a stopové prvky bór, chlór, meď, železo, mangán, molybdén, zinok a nikel, ktoré sú pre trávnik rovnako dôležité, akurát v menších množstvách.

Vyžiadajte si plán hnojenia trávnika od svojho záhradníka "ušitý" na mieru.

Jednoduchý príklad plánu hnojenia:

  • február/marec                   dusikate hnojivo
  • apríl/máj                            dlhodobé kombinované hnojivo+ME
  • júl/august                          dusikate hnojivo
  • september/október           kombinované hnojivo s vyšším obsahom draslíka+ME
Pre správne využitie živín je nevyhnutná optimálna pôdna reakcia, pH v rozmedzí 5,5 - 6,5. Zvýšiť pH môžeme vápnením na jeseň, použitím mletého vápeneca alebo lepšie dolomitického vápeneca, ktorý navyše obsahuje horčík. Na zníženie pH sa používa elementárna síra príp. hnojivá s vyšším obsahom síry. Vysoke pH pôdy zvyčajne spôsobuje aj závlahova voda. 
Pre aplikáciu priemyselných hnojív odporúčame použiť aplikátory alebo rozmetadlá na priemyselné hnojiva a po aplikácii hnojiva je nutná dostatočná závlaha, a to hlavne v letných mesiacoch.

Choroby a škodcovia
Počas celého roka treba sledovať zdravotný stav trávnika a prípadné napadnutie chorobami alebo škodcami a včas sa poradiť s odborníkom o správnom použití prípravkov na ochranu rastlín POR

Pred a počas zimy...
Je vhodné trávnik nachystať na zimu prevzdušnením, odstráneníma rastlinných zvyškov prípadne napadaného lístia, inak hrozí v priebehu zimy infekcia hubovými chorobami. Odporúčame hnojenie "jesenným" hnojivom so zvýšeným obsahom draslíka a prípadne ako prevenciu aj aplikáciu fungicídneho prípravku. Pri dlhšie trvajúcich mrazoch bez snehovej pokrývky po trávniku nechodíme, ani ho inak nezaťažujeme aby nedošlo k poškodeniu stebiel. Takisto pri odmäku nevstupujeme na trávnu plochu, pretože hrozí vyšliapanie nerovností v zmäknutej pôde.